ارتودنسی دندان با چرخش 180 درجه

آقایی جهت درمان ارتودنسی به مطب مراجعه داشتند که مشکل ایشان فاصله دندانهای جلو و بهم ریختگی در دندانهای عقب بود و یک دندان آسیاب میانی ( پرمولر دوم فک بالا ) چرخش 180 درجه ای داشت که بعد از درمان با ارتودنسی ثابت دندانها دقیق منظم شده و خوب ردیف شدند.

دکتر احسان ابوئی مهریزی 

متخصص ارتودنسی تهران (متخصص ناهنجاری های فک و صورت)

درمان ارتودنسی چرخش 180 درجه دندان