درمان ارتودنسی کمکی Adjunctive

برای خانمی با سن شصت و چهار سال
پایین آوردن دندان لترال (Forced Eruption) جهت افزایش طول تاج و قراردادن روکش مناسب با ارتودنسی ثابت و براکتهای همرنگ دندان

دکتر احسان ابوئی مهریزی

بهترین متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان ارتودنسی کمکی (Adjunctive)