خانم بزرگسالی برای درمان ارتودنسی بهم ریختگی دندانها به مطب آمدند. در فک پایین بهم ریختگی بیشتر و دندانهای پایین جلوتر از محل صحیح بودند که علت آن کمبود مادرزادی دو دندان شماره دو ( لترال ) فک بالا بود. همچنین یک دندان آسیاب بزرگ در سمت راست قبلاً کشیده شده بود.

درمان ارتودنسی با کشیدن دندان طرح ریزی شد. در فک پایین دو دندان آسیاب کوچک ( دندان چهار) کشیده شد. در فک بالا بعد از کشیدن یک دندان شیری باقی مانده نیازی به کشیدن دندان نبود و دندانهای نیش با شکل دهی شبیه دندانهای غایب فرم داده شدند. فضای دندان آسیاب بزرگ هم با ارتودنسی بسته شد تا نیاز به ایمپلنت نباشد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (دکتر ارتودنسی شهرک غرب)
متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت