دختر خانمی مراجعه کردند با بهم ریختگی دندانها و مختصری جلو بودن فک بالا که دندانها در سمت چپ بطور صحیح چفت نمیشد. برای ایشان طرح درمان بدون کشیدن دندان تجویز شد و همراه ارتودنسی ثابت برای عقب کشیدن دندانهای بالا در سمت چپ از تکیه گاه اسکلتی ( مینی اسکرو ) استفاده شد.

بعد از درمان علاوه بر نظم دندانها و زیبایی لبخند، دندانها بصورت صحیح چفت شدند.

دکتر احسان ابوئی مهریزی
متخصص ارتودنسی و ناهنجاریهای فک و صورت

درمان با مینی اسکرو (بهم ریختگی دندانها)