نتیجه زیبای درمان آقایی چهل ساله با کلیر الاینر یا به قول معروف اینویزالاین

درمان با این روش ارتودنسی نامرئی یعنی پلاکهای متحرک شفاف کمی بیش ازیکسال به طول انجامید.

علاوه بر ردیف شدن دندانها چفت شدن دندانهای جلو ( کراس بایت ) اصلاح شد و در پایان برای حفظ نتیجه درمان سیم نگهدارنده ثابت پشت دندانهای جلو در فک بالا و پایین قرار داده شد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی
متخصص ارتودنسی و ناهنجاریهای فک و صورت