بهم ریختگی دندانها و جلو بودن مختصر فک پایین

بعلت عدم تناسب سایز دندان های جلو در فک بالا و پایین همراه ارتودنسی ثابت یک دندان جلوی فک پایین کشیده شده است.

با انتخاب طرح درمان مناسب بعد از درمان دندان ها به بهترین حالت جفت شده اند.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان بهم ریختگی دندان ها