دخترخانمی برای درمان بهم ریختگی شدید دندانها به کلینیک ما مراجعه کردند.

بررسی ها نشان داد که فک بالا مقداری جلوتر قرار داشت و بهم ریختگی دندانها در فک بالا شدیدتر بود.

برای ایشان همراه ارتودنسی ثابت دو دندان از فک بالا کشیده شد. دندانها مرتب و فضاها بسته شد و در نهایت دندانها در رابطه صحیح چفت شدند.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان بهم ریختگی شدید دندانها

اطلاعات بیشتر»»» قیمت ارتودنسی فک بالا