دختر خانمی برای درمان بهم ریختگی شدید دندانهای عقب و شکستگی دندان جلو به مطب آمدند.

در فک بالا دو دندان آسیاب کوچک کاملاً خارج از قوس در کام قرار داشتند. با توجه به چرخش دندانهای مجاور تصمیم گرفته شد درمان بدون کشیدن دندان انجام شود چون اصلاح چرخش دندانهای آسیاب ( مولر و پرمولر ) فضا فراهم میکند.

درمان ارتودنسی ثابت در هر دو فک بدون کشیدن دندان انجام شد. درمان بعد از یکسال و هشت ماه به اتمام رسید. در روز باز کردن دستگاه ارتودنسی ترمیم دو دندان جلو با کامپوزیت انجام شد و در نهایت دندانها ردیف و لبخندی زیبا ایجاد شد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (دکتر ارتودنسی غرب تهران)
متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت