ناهنجاری : بهم ریختگی و کمبود فضای متوسط

درمان : ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان؛ علاوه بر ردیف شدن دندان ها، خط لبخند و جفت شدن دندان ها بصورت مطلوب درآمده است.

دکتر احسان ابوئی مهریزی
دکتر ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان بهم ریختگی و کمبود فضای دندانها