درمان ترکیبی ارتودنسی و ترمیمی

دختر خانمی با مشکل نامرتبی دندانها مراجعه نموده است. درمان ارتودنسی ثابت هردو فک انجام شده است. دندانها کاملاً ردیف شده اند و دو دندان لترال (شماره دو) که کوچک و بدفرم بوده با کامپوزیت ونیر بازسازی شده اند.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

دکتر ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان ترکیبی ارتودنسی و ترمیمی