ارتودنسی کودکان

درمان دندان نیش نهفته و کمبود دو دندان لترال

آقا پسری مراجعه نموده است مشکلات ارتودنسی ایشان این موارد بود:

کمبود مادرزادی دو دندان لترال ( دندان شماره دو )

نهفتگی دندان نیش در کام

جلو بودن دندانهای فک بالا

درمان ارتودنسی ثابت ابتدا در فک بالا شروع شد و بعد از جراحی اکسپوژر دندان نیش در ناحیه کام این دندان به تدریج با نیروی ارتودنسی به محل صحیح هدایت شد. سپس بعلت جلو بودن دندانهای فک بالا فضای دندانهای غایب بطور کامل بسته شد و نیاز به جایگزینی این دو دندان با ایمپلنت برطرف شد. مدت درمان حدود دو سال و سه ماه بوده است.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

 درمان دندان نیش نهفته و کمبود دو دندان لترال