دندان نیش فک بالا بین دندانها بلندترین ریشه را دارد و در جویدن غذا و زیبایی صورت نقش مهمی دارد.

درمان دندان نیش نهفته در کام از درمانهای طولانی و دشوار ارتودنسی می باشد اما تلاش میکنیم که این دندان را حفظ و به محل خود هدایت کنیم.

 روند درمان به این صورت است که بعد از شروع ارتودنسی ثابت و آماده سازی قوس دندانی با جراحی روی دندان نیش را باز میکنیم ( اکسپوژر ) و یک قطعه در همان جلسه به دندان باند میشود و از طریق اعمال نیروی ارتودنسی به تدریج دندان نهفته به محل صحیح هدایت می شود.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

بهترین متخصص ارتودنسی در غرب تهران 

درمان دندان نیش نهفته

اطلاعات بیشتر: ارتودنسی دندان قیمت