آقا پسری حدود دوازده ساله به مطب مراجعه کردند که علاوه بر نامرتبی دندانها فک پایین عقب تر بود. بخاطر سن مناسب درمان در دو مرحله طرح ریزی شد.

در مرحله اول ارتودنسی متحرک ( فانکشنال ) انجام شد و رابطه فک اصلاح شد.

در مرحله دوم ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان انجام شد. نکته قابل توجه اصلاح چرخش پرمولرهای دوم پایین بیش از ۹۰ درجه می باشد که فضای حاصل از آن به ردیف شدن دندانها کمک کرد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (دکتر ارتودنسی شهرک غرب)
متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت