خانمی برای ارتودنسی آمدند که مشکل اصلی ایشان دیپ بایت شدید بود ( همپوشانی عمودی زیاد دندانها ) طوری که دندان‌های پایین به لثه پشت دندان‌های بالا برخورد داشت. دندان‌ها به سمت داخل شیب داشتند.

برای ایشان درمان ارتودنسی ثابت انجام شد. بعد از درمان علاوه بر نظم دندان‌ها، زاویه و شیب دندان‌ها به داخل اصلاح شد و همپوشانی عمودی دندان‌ها به حد نرمال حدود دو میلی متر کاهش پیدا کرد.

در ضمن با اصلاح فرم قوس دندان‌های بالا عرض لبخند افزایش یافت و لبخند زیباتر شد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی
متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان دیپ بایت و شیب دندان ها به داخل