درمان عقب بودن فک پایین

 نمونه ای از درمان موفق در سن مناسب : دختر خانمی به مطب مراجعه نموده بود که مشکل ایشان عقب بودن شدید فک پایین و فاصله زیاد ( اورجت ) میان دندانهای جلو در فک بالا و پایین بود. بعلت سن مناسب درمان در دو فاز انجام شد اول ارتودنسی متحرک فانکشنال جهت اصلاح وضعیت فک و در مرحله دوم بعد از رویش دندانهای دائمی ارتودنسی ثابت جهت بستن فضاها و ردیف شدن دندانها

جلو آمدن فک پایین در نمای نیم رخ مشهود است و کاهش فاصله دندانها ( اورجت ) و اصلاح دیپ بایت انجام شده است.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان عقب بودن فک پایین