ردیف کردن دندان ها با ارتودنسی ثابت

دختر خانمی جهت اصلاح بهم ریختگی دندانهای جلو به مطب مراجعه نمود. درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان برای ایشان انجام شد. میدلاین دندانها تصحیح شد و بخاطر سن مناسب و رشد در مدت حدود یکسال و سه ماه به اتمام رسید. برای حفظ نتایج نگدارنده ثابت در فک پایین و متحرک در هر دو فک تجویز شد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (دکتر ارتودنسی سعادت آباد)

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ردیف کردن دندان ها با ارتودنسی ثابت