ردیف کردن دندان ها با اینویزالاین

آقایی به مطب مراجعه نمود که مشکل ایشان جلو بودن فک پایین و نامرتب بودن دندانها در هر دو فک بوده است. ایشان توصیه اینجانب به درمان ایده آل شامل ارتودنسی ثابت و جراحی فک را نپذیرفت و تمایل داشت که تنها دندانها با ارتودنسی متحرک شفاف ردیف شوند.

درمان ایشان با سیستم اینویزالاین در فک بالا به مدت حدود یکسال و نیم انجام شد و برای حفظ نظم دندانها از پشت سیم نگهدارنده ثابت قرار داده شد.
در مرحله پایانی برای اکستروژن دندان لترال از دکمه کامپوزیتی و الاستیک استفاده شده است.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ردیف کردن دندان ها با اینویزالاین