نتیجه عالی و لبخند زیبا بعد از درمان ارتودنسی برای یکی از مراجعه کنندگان عزیز با نامرتبی دندانی و دندانهای نیش بیرون زده

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

نامرتبی دندانی و دندان های نیش بیرون زده