یک کیس پیچیده که عالی درمان شده است:

درمان ارتودنسی و ایمپلنت برای خانمی انجام شده است که یک دندان جلو (سنترال بالا) را در کودکی بر اثر تصادف از دست داده اند و مقداری فضا باقی مانده و تقارن دندانها بهم خورده بود. در ابتدا ارتودنسی ثابت شروع شد و علاوه بر تنظیم فضا برای جایگزینی دندان از دست رفته، نظم و تقارن و روابط دندانها برقرار شد. در ارتودنسی قبل از ایمپلنت تنظیم فضا بین ریشه دندانها از ناحیه تاج مهمتر است که هر دو با دقت انجام شده است (اسلاید آخر).

اواخر درمان ارتودنسی یک مرحله پیوند استخوان و لثه، مدتی بعد ایمپلنت و در نهایت روکش آن قرار داده شد. بازسازی استخوان و ایمپلنت توسط جناب دکتر نداف پور انجام شد. @dr_nima_nadafpour .

برای لبخندی زیباتر با ما همراه باشید.

دکتر احسان ابوئی مهریزی متخصص ارتودنسی و ناهنجاریهای فک و صورت

نمونه درمان ارتودنسی و ایمپلنت
نمونه درمان ارتودنسی و ایمپلنت
نمونه درمان ارتودنسی و ایمپلنت
نمونه درمان ارتودنسی و ایمپلنت
نمونه درمان ارتودنسی و ایمپلنت