زوایای مختلف این درمان زیبا را ببینید

حفظ تقارن قوسهای دندانی در درمانهای ارتودنسی بسیار مهم است. اما گاهی مثل این مورد بخاطر وجود عدم تقارن مجبور به کشیدن دندان با الگوی غیر قرینه هستیم.

با وجود سن بالای 30 سال و کشیدن دندان، درمان این خانم در حدود 20 ماه به اتمام رسید. با کشیدن یک دندان در فک بالا و ارتودنسی ثابت در هر دو فک علاوه بر ردیف شدن دندانها، تقارن برقرار شده و دندانها بطور صحیح چفت شده اند.

برای لبخندی زیباتر با ما همراه باشید…

دکتر احسان ابوئی مهریزی متخصص خوب ارتودنسی و ناهنجاریهای فک و صورت

نمونه درمان ارتودنسی کشیدن یک دندان
نمونه درمان ارتودنسی کشیدن یک دندان
نمونه درمان ارتودنسی کشیدن یک دندان
نمونه درمان ارتودنسی کشیدن یک دندان