از قابلیتهای درمان ارتودنسی بستن فاصله بین دندانها می باشد. همانطور که در تصاویر دیده می شود این مراجعه کننده ما بخاطر فاصله های زیاد و نازیبای بین دندانها برای درمان نزد ما آمده بود.

برای ایشان ارتودنسی ثابت انجام شد و بهبودی قابل توجهی در زیبایی دندانها و لبخند حاصل شد. نکته مهم در درمان این نوع ناهنجاری، احتمال برگشت نتایج درمان بر اثر فشار زبان میباشد. بنابراین حفظ نتیجه درمان بسیار مهم است. برای ایشان در هر دو فک نگهدارنده ثابت (فیکس ریتینر) بصورت سیمی پشت دندانها قرار داده شد (چهار دندان جلو فک بالا و هشت دندان جلو فک پایین). همچنین نگهدارنده متحرک شفاف برای هر دو فک تجویز شد.

برای لبخندی زیباتر با ما همراه باشید…

دکتر احسان ابوئی مهریزی متخصص ارتودنسی و ناهنجاریهای فک و صورت