یکی از کاربردهای تکیه گاه اسکلتی عقب کشیدن (Distal Driving) دندانهای فک بالاست که در این کیس بصورت یکطرفه انجام شده است.

از ملاحظات مهم بخصوص در موارد یکطرفه تغییرات عمودی است که می تواند باعث بالا رفتن (اینتروژن) یک طرف و کج شدن قوس دندانی شود.

یک راه حل استفاده از هوک بلند برای تنظیم بردار نیرو می باشد. در این مورد بردار نیرو دارای مؤلفه عمودی به سمت پایین است تا عارضه فوق خنثی شود و همچنین با نزدیک شدن به مرکز مقاومت قوس دندانی گشتاور چرخشی کمتری روی قوس دندانها ایجاد شود.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

بهترین متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

یک مکانیک ارتودنسی

اطلاعات بیشتر: قیمت ارتودنسی فک پایین