دختر خانمی مراجعه کردند که مشکل اصلی ایشان فاصله بین دندانها بود. علت مشکل کمبود مادرزادی دندان لترال بالا در سمت راست و کوچک بودن دندان لترال در سمت چپ بود.

برای ایشان درمان ارتودنسی ثابت انجام شد و فضاهای اضافه در ناحیه دندان غایب تجمیع شد. برای دندان کوچک و بدفرم سمت دیگر هم مقداری فضا نگهداشته شد تا بعد از ارتودنسی با روشهای ترمیمی زیبایی به اندازه و شکل مناسب با کامپوزیت بازسازی شود.

بعد از درمان نتیجه یک تا دو سال باید نگهداری شود تا ایشان به سن مناسب برای گذاشتن ایمپلنت برسند که حدود هجده سالگی می باشد.
این درمان باید در اواخر رشد انجام شود تا در فضای باز شده در طی رشد نقص استخوان ایجاد نشود و در ضمن مدت زمان مورد نیاز برای دوره نگهداری طولانی نباشد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی
دکتر ارتودنسی تهران و متخصص ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی آماده سازی برای ایمپلنت