بدون جراحی فک درمان ارتودنسی برای این مراجعه کننده عزیز انجام شده است که مشکل جلو بودن فک پایین داشتند.

با توجه به خفیف بودن ناهنجاری فک و فضاهای متعدد بین دندانها موفق شدیم با ارتودنسی ثابت بدون جراحی فک و بدون کشیدن دندان در مدت یکسال به نتیجه عالی برسیم.

ملاحظه می شود که فضاهای بین دندانها کاملاً بسته شده و دندانها به بهترین شکل چفت شده اند.

 دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ناهنجاریهای فک و صورت و بهترین متخصص ارتودنسی