ناهنجاری: رابطه نامناسب دندان ها و جلو بودن دندانهای پایین همراه بیرون زدگی دندان نیش بالا

درمان : ارتودنسی ثابت دو فک همراه کشیدن چهار دندان آسیاب میانی

دکتر احسان ابوئی مهریزی
بهترین متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن چهار دندان