ناهنجاری: بهم ریختگی متوسط دندانها، رابطه نامناسب فک و دندانها ( جلو بودن فک بالا و عقب بودن فک پایین)

درمان : ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان همراه با هدگیر تراپی

در نهایت علاوه بر نظم دندانها، رابطه فکی، جفت شدن دندانها کاملاً اصلاح شده و نیم رخ صورت بهتر شده است.

مدت درمان : 26 ماه

دکتر احسان ابوئی مهریزی (دکتر ارتودنسی غرب تهران)
متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان ها