درمان ارتودنسی جهت اصلاح جلو بودن دندان های فک بالا انجام شده است.

برای عقب رفتن دندان های فک بالا و جفت شدن دندان ها با ارتودنسی، دو دندان آسیای کوچک یا پرمولر از وسط قوس دندانی فک بالا کشیده شده است.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (متخصص ارتودنسی در غرب تهران)

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

 ارتودنسی جهت جلو بودن دندان های فک بالا