قبل و بعد ارتودنسی

ارتودنسی دندان بیرون زده
نامرتبی با بیرون زدگی دندان های نیش و شیب دار شدن (افزایش زاویه) دندان ها همراه اپن بایت (نرسیدن دندانهای جلو بالا و پایین بهم)

 درمان ارتودنسی با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک : فضای کشیدن صرف ردیف شدن و عقب رفتن دندان ها شده است و جفت شدن دندانها هم در بهترین حالت قرارگرفته است.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

دکتر متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی دندان بیرون زده