ارتودنسی فک پایین با اینویزالاین

تصاویر قبل و بعد از ارتودنسی یکی از مراجعین محترم مطب با مشکل نامرتب بودن دندانهای پایین و بخصوص داخل بودن یک دندان

ایشان علاقه داشتند که درمان ارتودنسی متحرک و نامرئی انجام شود برای ایشان با اینویزالان به مدت نزدیک به یکسال درمان فقط در فک پایین انجام شد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی 

متخصص ارتودنسی خوب در تهران

ارتودنسی فک پایین با اینویزالاین