ارتودنسی جلو بودن فک بالا و لبخند لثه ای

دختر خانمی حدود ده ساله با مشکل جلو بودن فک بالا و لبخند لثه ای مراجعه نموده است مشاهده شد که بعلت افزایش ارتفاع صورت لبها خوب بهم نمی رسند و با کشش بسته می شوند.

بخاطر سن مناسب درمان در دو مرحله انجام شده است. در فاز اول هدگیر همراه پلاک ارتودنسی متحرک برای اصلاح رشد فک استفاده شده است. بعد از تصحیح رابطه فکی و رویش کامل دندانهای دائمی در فاز دوم ارتودنسی ثابت انجام شده است. نیمرخ صورت، لبخند لثه ای و کشش لبها اصلاح شده و فاصله دندانهای جلو برطرف شده است.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی لبخند لثه ای با هدگیر