نتایج درمان آقا پسری با مشکل بهم ریختگی دندانها و یک دندان شیری لق که بررسی بیشتر کمبود یک دندان را نشان داد ( لترال چپ بالا ). در ضمن دندان لترال راست بالا و هفت چپ بالا در کراس بایت بودند و درست چفت نمی شدند.

دندان شیری خارج شد و درمان ارتودنسی ثابت در هر دو فک انجام شد. نظم و چفت شدن دندانها اصلاح شد، فضای دندان غایب تنظیم شد و در اواخر ارتودنسی با توجه به سن حدود 18 سال ایمپلنت قرار داده شد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی و ایمپلنت

اطلاعات بیشتر: هزینه ارتودنسی