لبخند زیبا توسط متخصص ارتودنسی

با اصلاح فرم قوس دندانی ، خط لبخند اصلاح شده و عرض قوس دندانی افزایش یافته است.

.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

اصلاح طرح لبخند