بستن فاصله دندان ها با اینویزالاین

خانمی بزرگسالی با شکایت از فاصله میان دندانهای جلو به مطب مراجعه نمود. به دلیل کم بودن شدت مشکل ایشان و قصد مهاجرت توصیه شد که از ارتودنسی شفاف متحرک استفاده شود (  اینویزالاین یا کلیرالاینر ).

درمان ایشان با نتایج عالی انجام شد و علاوه بر بستن فاصله میان دندانها چرخش دندانهای آسیاب میانی اصلاح شد ( به اصلاح چرخش پرمولرهای اول بالا با استفاده از اتچمنت های داخل پلاک توجه شود). چرخش دندان پرمولر از حرکات دشوار با کلیر الاینر میباشد

در پایان جهت جلوگیری از باز شدن مجدد فضا پشت دو دندان جلو سیم نگدارنده قرار داده شد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی 

متخصص ناهنجاری های فک و صورت و متخصص ارتودنسی در تهران

بستن فاصله دندان ها با اینویزالاین