درمان ارتودنسی بهم ریختگی شدید دندان‌ها

آقا پسری بخاطر مشکل بهم ریختگی شدید دندانها جهت درمان ارتودنسی به مطب مراجعه نمود. به دلیل اینکه بهم ریختگی شدید بود و کمبود فضای دندانها به حدی زیاد بود که برای دندان نیش داخل قوس دندانی هیچ فضایی وجود نداشت بنابراین درمان ایشان باید با کشیدن دندان انجام می شد. همراه ارتودنسی ثابت جهار دندان پرمولر کشیده شد و بعد از ارتودنسی ایشان صاحب دندانهایی منظم و لبخندی زیبا شد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (دکتر ارتودنسی غرب تهران)

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان ارتودنسی بهم ریختگی شدید دندان‌ها