خانمی با شکایت از جلو بودن فک پایین مراجعه نموده بود. با معاینه دقیق مشخص شد که مشکل بخاطر انحراف فک پایین به جلو هنگام بسته شدن دهان میباشد ( شیفت فانکشنال ). با ارتودنسی ثابت بدون جراحی فک ، تماس های دندانها عوض شده و انحراف فک به جلو حذف شد. بعد از ارتودنسی عقب رفتن چانه و فک پایین مشهود است.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (متخصص ارتودنسی شهرک غرب)
متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان ارتودنسی جلو بودن فک پایین