درمان اپن بایت و نمایش کم دندانها

یکی از مراجعه کنندگان عزیز مطب از بهم ریختگی دندانها، اپن بایت یا فاصله دندانهای بالا و پایین و همچنین لبخند نازیبا شکایت داشتند.

خط لبخند معکوس و ناهماهنگ بود همچنین دیده شدن دندان ها هنگام لبخند کمتر از میزان مطلوب بود. درمان ایشان با ارتودنسی ثابت و با کشیدن دو دندان آسیاب کوچک از فک بالا انجام شد. در فک پایین هم برای اصلاح رابطه دندانها و میدلاین نیاز به کشیدن یک دندان بود که ایشان نپذیرفتند بنابراین روابط دندانها ایده آل تمام نشد اما دندانها کامل مرتب شده با پایین آمدن دندانهای جلو اپن بایت بسته شد و در عین حال دیده شدن دندانهای جلو در لبخند بیشتر شد و ایشان صاحب خط لبخندی زیبا و هماهنگ شدند.

ایشان قبل از ارتودنسی دو دندان در یک سمت فک پایین کشیده بودند که مقداری از فضای آن مصرف شد و باقی مانده با گذاشتن ایمپلنت پر خواهد شد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (متخصص ارتودنسی شهرک غرب)

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان اپن بایت و نمایش کم دندانها

اطلاعات بیشتر: قیمت ارتودنسی متحرک