درمان دندانهای بیرون زده و نامنظم

خانمی بزرگسالی به مطب مراجعه نمود که مشکل اصلی ایشان دندانهای بیرون زده و نامنظم بود. بخاطر شیب زیاد دندانها به جلو لبها با کشش بهم می رسیدند و دندانهای جلو فاصله داشتند ( اپن بایت ).

برای مرتب سازی و عقب بردن دندانها درمان ارتودنسی ثابت ایشان همراه با کشیدن چهار دندان آسیاب میانی صورت گرفت. بعد از ارتودنسی اپن بایت اصلاح شد و دندانها بطور صحیح جفت شدند. با عقب رفتن دندانها فرم لبها و چانه متناسب و بهتر شد واز طرف دکتر مهریزی لبخند زیبایی به ایشان هدیه شد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (متخصص ارتودنسی شهرک غرب)

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان دندانهای بیرون زده و نامنظم