به فاصله دندانهای جلو دیاستم گفته میشود.
در بسیاری موارد بهترین درمان برای این مشکل ترکیبی از ارتودنسی و درمانهای ترمیمی زیبایی می باشد.

در این مورد قسمت زیادی از فضا با ارتودنسی بسته شده و فضای باقی مانده تقسیم شده تا در صورت تمایل بیمار با درمانهای ترمیمی زیبایی فضاها کاملاً بسته و بهترین نتیجه حاصل شود.
اتصال اضافی لب به لثه بنام فرنوم با یک جراحی کوچک برداشته شده است تا دیاستم مجدداً باز نشود.

 دکتر احسان ابوئی مهریزی
متخصص ناهنجاریهای فک و صورت و دکتر ارتودنسی شهرک غرب