درمان نامرتبی دندانها

نتایج زیبای ارتودنسی یکی از مراجعین عزیز مطب که برای اصلاح نامرتب بودن دندانها مراجعه کردند و ارتودنسی ثابت در هر دوفک به مدت یک سال و دو ماه برای ایشان انجام شد و لبخندی زیبا و رضایت بخش حاصل شد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

 درمان نامرتبی دندانها