درمان کراس بایت قدامی و دیپ بایت

نتیجه عالی درمان ارتودنسی پسر نوجوانی با چند مشکل شامل :

کراس بایت قدامی روی دو دندان جلو ( دو دندان جلو از فک بالا پشت دندانهای پایین قفل شده بود)

همپوشانی زیاد دندانهای جلو ( دیپ بایت )

عدم قرینگی فرم قوس دندانی بالا و پایین

از دست رفتن یک دندان آسیاب بزرگ در فک بالا بر اثر پوسیدگی شدید

درمان ارتودنسی با دستگاه ثابت و بدون کشیدن دندان انجام شد. در ابتدا برای باز کردن بایت دندانها کامپوزیت روی دندانهای خلفی قرار داده شد. بعد از یکسال و نیم فرم قوسها و روابط دندانی و میدلاین دقیق اصلاح شد و فضای دندان از دست رفته به طور کامل بسته شد.

بعدها با رویش دندان عقل قوس دندانی در آن ناحیه کامل خواهد شد و نیاز به ایمپلنت نخواهد بود.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان کراس بایت قدامی و دیپ بایت