گاهی افرادی با ناهنجاری شدید فک به ما مراجعه میکنند و اصرار دارند که درمان بدون جراحی فک انجام شود اما فقط در موارد خاصی این کار امکان پذیر است و معمولاً درمان صحیح فقط از طریق ارتودنسی همراه جراحی فک می باشد مانند این مورد که ناهنجاری فک داشتند شامل جلو بودن فک پایین و عقب بودن فک بالا درمان با ارتودنسی ثابت و جراحی دو فک انجام شد و در نهایت علاوه بر چفت شدن صحیح دندان ها ، موقعیت فک پایین، چانه، فک بالا و فرم گونه اصلاح شد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی
متخصص ارتودنسی و ناهنجاریهای فک و صورت

اطلاعات بیشتر: قیمت ارتودنسی