آقایی با مشکلات پیچیده و متعدد برای درمان ارتودنسی مراجعه داشتند. مشکل ایشان بهم ریختگی دندانها، جلو بودن فک پایین و مشکلاتی در چفت شدن دندانهای جلو و عقب بود. در ضمن ایشان در کودکی به قصد درمان ارتودنسی کودکان در فک بالا دندان نیش سمت راست و در فک پایین دو دندان آسیاب کوچک اول را کشیده بودند. یک دندان آسیاب بزرگ هم در فک بالا از دست رفته بود.

درمان ارتودنسی ثابت برای ایشان انجام شد. همراه ارتودنسی یک دندان جلو در فک پایین کشیده شد. با وجود پیچیدگی های مختلف و سن بالا تقریباً تمام مشکلات برطرف شد و سعی کردیم بهترین نتیجه را بدست بیاوریم. دو دندان بالا هم در نهایت با کامپوزیت بازسازی شد.

برای اطلاع از قیمت ارتودنسی می توانید به دکتر مهریزی، دکتر ارتودنسی سعادت آباد، مراجعه کنید.