در فک بالا دندانهای نیش هر دو طرف نهفته بود. دندان شماره دو ( لترال ) در سمت چپ غایب و در سمت راست کوچک و بدفرم بود.
درمان بطور کلی با کشیدن دندان طرح ریزی شد. بعد از شروع ارتودنسی ثابت در فک بالا دندان نیش سمت چپ جراحی و اعمال نیروی ارتودنسی شد. دندان لترال راست کشیده شد و دندان نیش بجای آن آورده شد و فضای دندان غایب کشیده شد. در فک پایین هم دو دندان کشیده شد و …نتیجه عالی!

 دکتر احسان ابوئی مهریزی
متخصص ناهنجاریهای فک و صورت و متخصص ارتودنسی شهرک غرب