ناهنجاری : بهم ریختگی خفیف دندانها، رابطه نامناسب فک ( انحراف فک پایین به جلو )، دو دندان در فک بالا از قبل کشیده شده است  که فضاهای خالی ایجاد کرده و جفت شدن دندان ها را بهم زده است.

درمان : ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن دو دندان آسیای میانی از فک پایین؛ بعد از درمان، رابطه فکی، جفت شدن دندانها و نیم رخ صورت کاملاً اصلاح شده است.

مدت درمان : 33 ماه

دکتر احسان ابوئی مهریزی (دکتر ارتودنسی سعادت آباد)
متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن دو دندان