نتیجه عالی درمان ارتودنسی و جراحی بیماری با مشکل جلو بودن فک پایین و عقب بودن فک بالا
( ناهنجاری فکی کلاس سه )

ابتدا درمان با ارتودنسی ثابت شروع شد. دندانها و قوسهای دندانی آماده سازی شدند و همانطور که ملاحظه می شود با حذف جبران دندانی وضعیت ظاهری و شدت ناهنجاری دندانی بدتر شد تا دست جراح برای اصلاح بیشتر ناهنجاری فک بازتر باشد.
جراحی ایشان را آقای دکتر توتونچیان قبول زحمت کردند. جراحی در هر دو فک انجام شد، فک بالا به جلو و فک پایین به عقب برده شد تا نیمرخی متناسب ایجاد شود از جمله فرم مناسب لب بالا گونه و… از طرف دیگر دندانها به شکل صحیح چفت شدند تا تغذیه و گاز زدن غذا براحتی انجام شود.

دکتر احسان ابوئی مهریزی
متخصص ارتودنسی و ناهنجاریهای فک و صورت

اطلاعات مفید: هزینه ارتودنسی فک پایین