دختر خانمی برای درمان جلو بودن فک پایین مراجعه کردند. مشکل فک ایشان ترکیبی از جلو بودن فک پایین و عقب بودن فک بالا بود.

خوشبختانه بخاطر مراجعه در سن مناسب درمان زودهنگام با دستگاه ارتودنسی متحرک و فیس ماسک انجام شد. مرحله اول درمان نتیجه موفقیت آمیزی داشت . چفت شدن دندانهای جلو اصلاح شد و نیمرخ صورت بهبودی قابل ملاحظه ای پیدا کرد.

بعد از وقفه ای برای رویش دندانهای دائمی درمان مرحله دوم با ارتودنسی ثابت انجام شد و دندانها کاملاً ردیف شده و در رابطه صحیح قرار گرفتند.

اگر درمان در سن مناسب انجام نمی شد ( حدود هشت سالگی ) اصلاح مشکل فک نیازمند جراحی فک بود.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

اطلاعات بیشتر»»» قیمت ارتودنسی دندان