خانم جوانی برای اصلاح بهم ریختگی دندانهای بالا و بخصوص بیرون زدگی دندانهای نیش مراجعه داشتند. فک پایین بهم ریختگی چندانی نداشت و علت این وضعیت جلو بودن فک بالا بود.

ارتودنسی ثابت در هر دو فک انجام شد و دو دندان آسیاب میانی کشیده شدند که فضای آنها صرف مرتب کردن دندانها و عقب بردن دندانهای بالا شد تا علاوه بر نظم چفت شدن دندانها هم ایده آل تمام شود.

دکتر احسان ابوئی مهریزی
بهترین متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت