دختر خانمی با مشکل عقب بودن فک پایین و جلو بودن فک بالا مراجعه نمودند که خوشبختانه بخاطر مراجعه در سن مناسب پتانسیل خوبی برای درمان اصلاح رشد فراهم بود.

  • در فاز اول : درمان با ارتودنسی متحرک (فانکشنال) انجام شد.
  • در فاز دوم : درمان با ارتودنسی ثابت انجام شد. مشکل فضاهای بین دندانهای فک بالا و جلو بودن آنها با ارتودنسی ثابت همراه هدگیر برطرف شد.

اقدام زودهنگام در سن مناسب باعث موفقیت درمان و اصلاح مشکل فک شد طوری که نیمرخ صورت بهبود قابل ملاحظه ای پیدا کرد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

اطلاعات بیشتر»»» هزینه ارتودنسی فک بالا