بهترین سن ترمیم و درمان با توجه به رویش دندان

بهترین سن ارتودنسی که برای بیشتر کودکان که مشکل فک ندارند مناسب است، اواخر دوره دندانی مختلط میباشد. در این سن، درمان ارتودنسی هدایت رویش دندان کودکان و مدیریت فضاهای دندان با نتایج بسیار خوب همراه است.

مراحل تکامل و رویش سیستم دندان های کودکان

سن رویش دندان و مراحل آن

به سه مرحله تقسیم می شود :

1) سیستم دوره دندان شیری :

از رویش اولین دندان شیری شروع شده و با رویش اولین دندان دائمی پایان می یابد. اولین دندان شیری معمولاً بعد از 6 ماهگی در جلوی فک پایین رویش می کند. تا 6 ماه تأخیر در رویش دندانها نرمال تلقی می شود. با در آمدن دندانهای عقب در حدود 30-24 ماهگی سیستم دندانی شیری کامل می شود که شامل 10 دندان در هر فک می باشد. در هر سمت یک فک از جلو به عقب 5 دندان قرار دارند: دو دندان پیشین ، یک دندان نیش و دو دندان آسیا که اولی کوچکتر و دومی بزرگتر است.

فضا بین دندانهای شیری کاملاً طبیعی بوده و در بیشتر کودکان دیده می شود. این فضاها بسیار اهمیت دارد و به رویش صحیح و منظم دندانهای دائمی کمک می نماید.

2) سیستم دندانی مختلط :

با رویش اولین دندان دائمی در حدود 6 سالگی شروع می شود و با افتادن تمامی دندانهای شیری پایان می یابد. اولین دندان دائمی معمولاً دندانهای پیشین فک پایین و گاهی آسیای بزرگ اول فک پایین است که عقب تر از دندانهای شیری رویش می کند.

سن رویش دندانهای دائمی :
• 8 -6 سالگی : دندانهای پیشین و آسیای بزرگ اول دائمی در دو فک
• 10-9 سالگی : در حدود دوسال رویش دندانی دیده نمی شود.
• 12-11 سالگی : دندانهای نیش ،آسیای کوچک اول و دوم و آسیای بزرگ دوم

زرد = دندنهای پیشین
نارنجی = دندانهای نیش
سبز = دندانهای آسیای کوچک
آبی = دندانهای آسیای بزرگ
* سنین ذکر شده زمانهای متوسط رویش هستند و حدود دو سال تأخیر یا تسریع در رویش نرمال محسوب می شود.
* بطور کلی دندانهای دختران زودتر از پسران رویش می کند.
* توالی و ترتیب رویش دندانها از زمان رویش اهمیت بیشتری دارد.
* اگر دندان یک سمت نسبت به دندان قرینه خود بیش از 6 ماه تأخیر رویش داشته باشد، می تواند نشان دهنده یک مشکل باشد و نیاز به بررسی دارد.
* تاج دندانهای پیشین دائمی نسبت به شیری عقب تر قرار دارد.

 آیا با رشد فک کودک کمبود فضا و شلوغی دندانهای کودک برطرف می شود؟

خیر چون فکین از عقب رشد می کنند و در جلوی فک تقریباً رشدی اتفاق نمی افتد.

* رویش دندانهای دائمی بخصوص در فک پایین معمولاً با بهم ریختگی همراه است. این بهم ریختگی با تکامل قوس دندانی مقداری کمتر می شود. در اغلب موارد بهتر است درمان این بهم ریختگی تا اواخر دوره دندانی مختلط به تأخیر بیفتد.
کشیدن دندانهای نیش شیری هرچند به رفع شلوغی دندانهای جلو کمک می کند اما در بیشتر موارد توصیه نمی شود چون وضعیت فضا در قوس دندانی بدتر می شود و دندان نیش دائمی فضای کافی نخواهد داشت.

بیشتر: هزینه ارتودنسی دندان

* در مواردی بین دندانهای پیشین میانی فک بالا فضایی دیده می شود (دیاستم) که این فضا با رویش دندانهای بعدی کمتر شده و اغلب بسته می شود بنابراین معمولاً بستن آن تا اواخر دوره دندانی مختلط نیاز نیست.

*چون ممکن است اقدامات درمانی خاصی در دوره دندانی مختلط لازم باشد؛ مشاوره با متخصص ارتودنسی حتماً انجام شود.

*بطور کلی بهترین زمان درمان ارتودنسی کودکان برای بیشتر کودکانی که مشکل فک ندارند اواخر دوره دندانی مختلط می باشد. دکتر مهریزی متخصص ارتودنسی کودکان با بیش از 10 سال سابقه در خدمت شما است. 

3) سیستم دندانی دائمی :

این دوره بعد از افتادن آخرین دندان شیری شروع میشود.

زمان رویش دندانهای آسیای بزرگ سوم یا دندان عقل بسیار متنوع است و می تواند در اواخر دهه دوم یا اوایل دهه سوم باشد.

برای مشاوره از دکتر ارتودنسی سعادت آباد با ما تماس بگیرید.